مجموعه مزرعه خانوادگی سالم در جهت ارائه محصولات سالم و اورگانیک به مشتریان گرامی آغاز به فعالیت نمود.